Kategoriarkiv: Udgivelser

Speer 2

s-forside kopierAnders Vægter Nielsen

94 sider
978-87-994616-1-5
169 kroner

‘Speer 2’ er en række kortprosatekster.

Teksterne løber ind og ud af historiske begivenheder. Blandt andet. Det er ikke bare hvad nu hvis-maskinen, der kører, som var en almægtig despot blevet søndagsskolelærer i Skjern.

Det er en anden form for meddigteri: Stemmen her bungeyjumper lodret og sidelæns.

Det er fiktion, men ikke en præsentérbakke med reparationskit, men snarere en udstilling, en digtinstallation, som går rundt i både fortidssynder og nutidsdårskab, og i særdeleshed spadserer rask forbi og væk fra idéen: ”Hvis man da bare brød med forgangne tiders tanker”. Det menneskelige sinds dna er vist det samme som dengang. Men kulturen og civilisationen har da  taget steps forward. Somme tider to skridt frem og måske lige så mange tilbage igen.

Og den er jo letkøbt, hvis det blot var kommentarer til den skrækkelige epoke, hvor tyven måtte miste den hånd, der havde forbrudt sig.

Bogens scenografi  er sprog og tanke om den korte afstand fra dengangs mennesker og til 2012-menneskene. Der er måske blot tale om forskellige bagtæpper og forskellige vilkår fra epoke til epoker, men tanken om, hvad menneskenes børn er, er basalt uændret langt ind i sjælene.  Jeg sagde historie, jeg sagde (næsten) social indignation, jeg sagde (næsten) empatisk berøring. Det er upræcist, det er moderne menneskefortælling. Og man begynder som læser at overveje, om ens egne hænder er tyvens eller dommerens. Nå nej, det er jo bare skønlitteratur.

“… selve læsningen er herlig, og udtryk for et reelt skrivetalent, samt en skriveglæde. Det er ikke fordi, Anders Vægter Nielsen har gjort stort væsen af sig gennem tiden, men Speer 2 sender dog et klart signal om, at vi burde kunne tillade os at forvente mere fra ham. Støt de små, herligt krøllede forlag og bestil dig et eksemplar hjem af Speer 2, det kan du roligt tillade dig selv.”
MetroOrd
Læs artikel fra SkibhusAvisen.

Flux

flux-forside kopier– en bevægelse mod en heraklitiansk nietzscheanisme

Jon Auring Grimm

277 sider
978-87-994614-2-2
179 kroner
Filosofi

Med en særegen og original tilgang til Nietzsche, som bygger på et stort kendskab til filosoffen, er forfatteren ude i en sammenhængende og poetisk eksemplifikation af, hvor Nietzsche ønskede sin egen tænkning bragt hen: til en position, hvor alt risikeres, hvor indforståetheden nok er eksklusiv og kræver arbejde, men i hvis form man finder funklende stjerner, der opstår og dør, med kraften der kan vises, men ikke besiddes. Grimms tolkning er modig og for læseren, der allerede kender Nietzsche, tålmodig.

Den heraklitianske indgangsvinkel til Nietzsches forfatterskab er ikke af fuldstændig ny dato, men i nærværende sammenhæng er den gennemført med en sådan stringens og overbevisningskraft, at der på afgørende vis kastes nyt lys over en hel række af Nietzsches hovedtanker. Ligeledes er det lykkes forfatteren at give en systematisk tolkning af Nietzsches filosofi, hvor der fremstilles en endog særdeles plausibel sammenhæng i en tænkning som ofte fremtræder disparat og kaotisk. Afhandlingen vidner endvidere om en omfattende og dybtgående viden om ikke blot Heraklit men også om store dele af den før-sokratiske filosofi, hvilket ikke mindst fremstillingen af daimon-begrebet giver det smukkeste belæg for. Sammenstillingen af Platons eros-begreb med Nietzsches tanke om vilje til magt skal også fremhæves, fordi den ikke blot meget præcist angiver forskellen mellem Platon og Nietzsche, men også på original vis åbner op til en ny forståelse af vilje til magt. Sluttelig skal den sprogligt meget fine fremstillingsform nævnes.
– Anders Moe Rasmussen (Lektor, AU) og Asger Sørensen (Lektor, DPU)

Fra et udvalg af fjendtlig opmærksomhed

eufo-forside kopierSverre Kaels

278 Sider
ISBN: 978-87-991532-8-2
219 Kroner

Er du bange for mørke? Kan du lide dets -potentialer? Vil du afsøge det forkrøblede?

Sverre Kaels rammer i denne hans fjerde bog alt det, vi som mennesker helst vil se bort fra eller slet ikke se. Her findes frodigheden i det -vaklende og syge, den højst anvendelige desillusion i dét onde, der aldrig vil høre op, potentialer i manglen på glemsomhed, ensomheden i vores stræben og ligegyldigheden i vores modstræben.

Denne samling, der kombinerer længere noveller med korte og skarpe aforismer, er en tålmodig, humoristisk og paradoksal, en både legende og alvorlig mundfuld for de allerede mætte. Tilgivelsens uopnåelighed er indenfor rækkevidde, for dig, kære læser, er kun historierne det!

Sverre Kaels skriver ud fra en filosofisk, moderne litterær tradition, henvender sig til det forulykkede og skjulte, både barnlige og barokke, i vores hjerter: hvor mørket er overhængende er humoren nær, hvor kærligheden er langt væk er længslen alligevel håbefuld. Samlingens paradoks mellem tænksom, filosofisk dybde og det primitive ondes hårdhed understreges af Uffe Kaels’ tegninger, der, som malet af en forrykt barnlig hånd, pointerer de chanceløse opfordringer til en medmenneskelig forståelse – selv mennesket kan leve med.

Gå om bord, kære læser. Ingen andre vil følge dig.

Pressen skrev:
Sverre Kaels er noget af en ener i dansk litteratur. Nuvel, det kunne man måske anføre om de fleste danske forfattere, men ret beset læner langt de fleste forfattere idag sig op ad en genrevæg af en art. Det er også den de banker hovedet imod hver gang, når de forsøger at slippe ud. Det er ikke Sverre Kaels’ problem som forfatter, da han altid tillader sig selv et helt selvstændigt udtryk. Grunden til at Sverre Kaels er så kompliceret at anmelde, er hans evne til at forbavse læseren. Kort formuleret, fungerer hans bøger på helt egne præmisser.

Hele bogen er gennemsyret af absurditet, historierne fungerer ikke som deciderede historier, men mere som abstrakte fortællinger hvor man som læser bliver nødt til at acceptere betingelserne, så snart man entrer universet. Næsten hver enkelt historie starter med en udspringsvippe, hvorfra læseren må kaste sig ind i handlingen en medias res. Et spring før det våde gys. Stilen i samlingen er ofte lagt langt hen ovre i den retoriske, diskuterende afart af filosofien. Der argumenteres logisk, selv i de mest absurde situationer. Selv dialogen fremstår kunstlet, som om der ikke er tale om rigtige menneskers tale, men mere en udveksling mellem figurer. Det fremstår ikke kunstigt, så længe man opfatter, at bogens udvekslinger mere bærer præg af manøvrerne i et parti skak end noget af socialrealistisk gevækst.
– MetroOrd

Haiku – anni Annæ

anni-ann-forside kopierKasper Kaufmann

107 Sider
ISBN: 978-87-991532-5-1
Udsolgt – tilgængelig som ebog hos førende forhandlere

De, kære læser, er måske eller måske ikke ­bekendt med den mere end tusind år gamle japanske digtform – haikuet. Hvis De er, ved De, at haikuets ­sytten stavelser maler et indsigtsfuldt øjebliksbillede.

Traditionen foreskriver, at haikuet har rod i sansernes naturlige verden, men antyder noget ­dybereliggende. Et haiku er simpelt på overfladen, men det tager år at mestre kunsten til fulde.

I ‘Haiku – anni annæ’ er formen stilren, mens digtene emmer af dekadence. Den traditionsrige stil er blevet tilføjet en tidssvarende rammesætning. Resultatet er på én gang nedrigt, besnærende og opløftende.

Læn Dem tilbage med og inhalér ‘Haiku – anni annæ’ anno 2009.

Velbekomme og god fornøjelse.

Pressen skrev:
“Digte som opfylder alle haiku-digtningens formelle krav, men som muntert og respektløst lader moderne virkelighed fylde formen.”
– Bibliotek.dk

“Det er en debut. Og en fin en af slagsen. 100 haiku er der at gøre godt med. Der er både stil og form over Kasper Kaufmanns haiku, og stilbevidst er forfatteren. Og hans forlag.

Vi følger jeg-personen og hans liv med kæresten: kaffe, kusse, komfur og kanelsnegle.

Snavs tilsat humor, er ikke det værste man har.
Med disse ord kan jeg kun opfordre til egen læsning.”
– Ole Bundgaard

Samfundssatiriske sorteringer

samfundssatiriske-sorteringer-forside kopierSverre Kaels

203 Sider
ISBN: 87-991532-1-3
199 Kroner

I disse nye fortællinger retter Sverre Kaels endnu en gang fokus mod det moderne samfund og kulturens aktuelle problemstillinger. Midlet er det filosofiske, satiriske bid, der kendes fra ‘Fantastiske historier’.

Forfatteren tager sine læsere med på en opdagelsesrejse, der udvider horisonter. Han fremstiller kritisk og uhildet verdner, som, med hans særlige etiske realisme, giver indsigt i både indre og ydre forhold.

Novellerne er skrevet med ironi, men også med en makaber humor og en paradoksal varme, der fordrer et udogmatisk forsøg på at rumme sig selv.

Læs anmeldelse af bogen og meget mere på forfatterens Myspace.

The Drama

the-drama-forside-150x150 kopierThe Drama (cd)

Udsolgt

The Drama betegner sig selv som indie, hvilket kommer til udtryk i sangenes formmæssighed. Instrumenteringen peger  ikke i retning af de indiegrupper, der som fast inventar inkluderer Mini Moogs og Nord Electro’er. Bandet lægger sig rytmisk op ad traditionel rock, om end sangenes drivkraft accentueres af en vedvarende two beat-fornemmelse.

Forsangeren, Jon Auring Grimm, står bag EPens fire numre, der er arrangeret af gruppen i fællesskab. Det betyder ikke, at vokalen er det bærende element i sangene. Ganske vist ligner Grimms stemme ikke noget, der før er set i dansk indie. Den leder på det nærmeste tankerne hen på en tidlig David Bowie, men den karakteristiske stemmeføring supplerer musikkens fremskriden på en måde, der giver plads til både instrumentalitet og vokal.

Forholdet mellem vokal og instrumentering bevirker, at sangene på The Dramas EP virker eksperimenterende, hvilket understreges af numrenes længde. EPen indeholder tre numre, hvoraf én sang optræder i to former. ”Strangest Sounds” findes i et radio edit, der varer 5,22(!) min., og en fuld længde-version, som varer mere end otte minutter. Det er med andre ord ikke easy listening, der er tale om, men den skærpede opmærksomhed, som sangene fordrer, understreger den ildhu, der er lagt i sangenes tekster. De er glimrende.

Vægkalender 2009

kalender-2009-forside1 kopierUffe og Sverre Kaels

13 Sider
ISBN: 87-991532-2-0
Udsolgt

Armés årskalender for 2009 er blevet til i et samarbejde mellem broderparret Uffe og Sverre Kaels. Uffe Kaels vignetter er spækket med forunderlige fabelvæsner, der bringes til live med Sverre Kaels aforismer.

Fantastiske historier

fantastiske-historier-forside kopierSverre Kaels

187 Sider
ISBN: 87-991532-0-3
69 Kroner

En særegen novellesamling, der blandt andet kredser om forholdet mellem drøm og virkelighed, om dødsoplevelsen og om dobbeltgængerens bizarre relationer.

Rammen er sat med et tragikomisk skildret civilisationsprojekt i Afrika, en apokalyptisk satire over diktaturstatens mindreværdskompleks og en skarp kritik af den moderne videnskabs farlige potentialer.

Forfatterens fabulerende historier beretter om det moderne samfunds skyggesider, og intet tabu er for stort.